facebook
Психологическата атака на хусарите

Военно-исторически куриоз, не е сигурно доколко е правдив: По време на европейския поход на руската армия след разгрома на Наполеон, в една от схватките с французите на френска земя се случило следнот…