facebook
Съобщение от любящ мъж, което стигнало до грешния адрес

Съпружеска двойка планирала да отиде на почивка, като жената била в командировка, затова мъжът отишъл в наетия хотел първи, а съпругата трябвало да се присъедини към него на следващия ден. Когато мъжъ…