facebook
Хората, които боледуват и не се лекуват, са престъпници

Извинете, ама ми писна. Дойде сезонът на простудите и се почна. На работа господстват кашлящите, кихащите. Просто мразя хората, които боледуват и пет пари не дават, за да си се лекуват вкъщи! Ако зави…