facebook
Остани сама, докато не срещнеш този, който ще се бори за теб

Аз все още вярвам в това! И не се съгласявам на по-малко! Остани сама. Изучавай и узнавай този прекрасен свят сама. Пази сърцето за себе си. Боготвори себе си. Наслаждавай се на тези скъпоценни момент…