Защо чукаме на дърво

Дори и неособено суеверните хора, когато говорят за нещо хубаво, имат навика да „чукнат“ на дърво, за да не избяга късметът. Откъде идва тази традиция? Дълго време преди появата на христия…