facebook
Някъде там…

Някъде там в края на нашия свят за двама души, чиито сърца са започнали да бият заедно, времето не спира. То се е забавило дотолкова, доколкото е възможно. Точно там, около нощния огън, насред поляна,…