facebook
Притча за двете гребла

Лодкар превозвал пътешественик до другия бряг. Пътникът забелязал, че върху греблата на лодката има надписи. На едното гребло било написано “Мисли”, а върху другото – “Действай…