facebook
Движението е живот!

Реших да бягам в средно темпо, но да ускорявам на всеки 10 минути. На поредното ускоряване виждам една приятелка. След 5 секунди тя също ме забеляза. Помаха ми за поздрав. А аз с гримаса на ужас си из…