Движението Любер

Карирани панталони, значки с Ленин, зали за тренировки и ненавист към неформалите. Само в Съюза, където съветското и западното се претопяват в чудноват котел, би могло да се появи движението на любери…