Откъде идва думата неделя?

Неделя – седмият ден от седмицата, в който е прието да не се върши никаква работа и да се почива. В християнството неделният ден се почита като Господен ден, а в Древен Рим e бил посветен на слъ…