facebook
Как в древността проверявали кой лъже без полиграф

Темата за лъжата е вълнувала хората през всички епохи. Методите за разкриване на лъжа се отличават със своята оригиналност и изобретателност в зависимост от националните особености на съответния регио…