facebook
Детски бисери, които предизвикват широка усмивка

Непосредствеността, отвореността към всичко ново и живото въображение помагат на нашите деца да намират нестандартни решения във всяка житейска ситуация и никога да не униват. В потвърждение на това с…