строител-скача-около-къща+

Как правилно да четете характеристиките на работниците