facebook
Притча за доверието

Един мъж се оженил наскоро и се връщал с жена си вкъщи. Те плавали с лодка в езеро, когато внезапно се разразила буря. Мъжът бил воин, но жената се уплашила много, защото ситуацията изглеждала безнаде…