facebook
Аварска притча за красотата

Довели жених пред родата на невестата. Принесъл той като дар овен и сладости. Братята на невестата попитали жениха: – Защо избра за невеста нашата сестра? В отговор женихът им разказал приказка-…