facebook
Древноримска загадка

Случката се разиграла в Древен Рим. Войник, който бил на пост, отишъл при своя центурион и казал, че през нощта е имал удивителен по своята реалистичност сън, в който варвари нападат крепостта от юг. …