facebook
Разговор с душата

Веднъж затворих очи и си представих, че говоря с душата: ” – О, здравей! – каза ми душата. – Здравей – отвърнах аз. – Най-накрая реши нещо да ме попиташ?! Учудена с…