facebook
35 прекрасни еврейски пословици

За проницателния ум на евреите се носят легенди и то заслужено. Остроумните поговорки и пословици на “децата на Мойсей” помагат по-добре да се проумее мъдростта на този свят: 1. С пари не …