facebook
Експеримент “Вселена 25”: как раят станал ад

През 1968 година ученият-етолог (изследващ поведението на животните) Джон Калхун осъществил впечатляващ експеримент. Калхун направил аналогично на човешкото общество, но с мишки и въз основа на това с…