facebook
Историята на логото на “Eпъл”

Първото лого на “Епъл” няма нищо общо със сегашното. Тогавашният знак на компанията представлявал Исак Нютон, седящ под дърво, на което в ореол от светлина висяла една ябълка. Авторът на д…