Историята на логото на „Eпъл“

Първото лого на „Епъл“ няма нищо общо със сегашното. Тогавашният знак на компанията представлявал Исак Нютон, седящ под дърво, на което в ореол от светлина висяла една ябълка. Авторът на д…