facebook
Всички съвпадения са добре замислен план

Често хората не отдават особено значение на разни случайности, наричайки ги просто съвпадения. Но понякога в живота произтичат такива невероятни стечения на обстоятелствата, че ако те не променят възп…