facebook
Вълчата вярност

Това се случило преди войната. В гората била къщата на лесничея, но там живеела само една жена. В пожар загубила цялото си семейство, мъж и син. Останало й само едно куче от неизвестна порода. Голямо,…