facebook
Не можеш да пречупиш жена като мен…

Не можеш да пречупиш жена, която се бори и надява. Жена, която се държи с всички сили всеки път, когато е готова да се предаде. Тя се катери, пълзи, използва всяка своя клетка, за да се изправи на кра…