facebook
Коварният план…

Сутрин. Седим със съпругата ми в кухнята, закусваме. Доста изненадващо, но не закъсняваме за работа. Видимо, това се отразява на философското настроение на жена ми. Отхапвайки поредно парче сладкиш и …