facebook
Защо жената носи късмет

Казват, че ако мъж се отнася неуважително към своята жена, то късметът му обръща гръб. Защо става така? Женското творческо мислене е многократно по-силно от мъжкото, затова нейната способност да влияе…