Как са живели хората през I век

1. Рим бил най-големият град в света Населението на Рим било някъде между 800 000 и 1 милион жители, което го правило най-големият и мощен град в света. Повечето от това, което знаем за онази цивилиза…