Веднъж погледнах в чуждия прозорец…

Всеки ден отиваме на работа, връщаме се вкъщи и вършим едни и същи действия, превръщайки живота си в калейдоскоп от еднакви картинки. Имам един навик: когато отида някъде задължително поглеждам през п…