Живей на макс!

Заедно с теб в същия ден, в който си се появил на този свят, са родени 17 милиона души, за над 10 години в училище ще имаш около 17 приятели, от които до 40-та ти годишнина ще са останали двама. Ще ти…