Интересен тест за бързина

Вземете молив и лист хартия. Без да се замисляте, запишете своите отговори за всяка точка от въпросите. За всички отговори имате само 4 минути. Отговаряйки на даден въпрос, отговорът вече не може да б…