Ако страните имаха слогани

Някои страни така или иначе си имат свои девизи, но ние имаме предвид нещо друго. Те си имат девизи, които по принцип са много сериозни и патетични и изразяват най-висшите стремежи на един или друг на…