Вредното е… полезно

Нека масажираме съвестта си с някои научно доказани факта, които показват положителната страна на някои обявени за крайно вредни навици: Пушенето е полезно Или поне пушенето с мярка. Научно е доказано…