Известни поговорки на научен език

Тези поговорки никога не са звучали по-сложно, разбийш ли! „Бързата кучка слепи ги ражда” „Женски индивид от разред хищници, ускорявайки естествения биологичен процес, възпроизвежда потомство, неспосо…