Падащият човек

На 11 септември 2001 г. били направени огромно количество фото и видеоматериали, показващи един от най-големите терористични актове и неговите последици. Но точно тази лаконична снимка на падащ с глав…