Интересен тест за бързина

Вземете молив и лист хартия. Без да се замисляте, запишете своите отговори за всяка точка от въпросите. За всички отговори имате само 4 минути. Отговаряйки на даден въпрос, отговорът вече не може да б…

Тестът на Едисон, на който се провалили 92 % от хората

Проверете: щеше ли да ви наеме Томас Едисон, ако искахте  да се устроите при него на работа. Известният изобретател Томас Едисон наемал служители по необичаен начин: предлагал им да отговорят на 146 в…

На коя страна се върти кубът?

Предлагаме ви забавен онлайн тест – можете ли да кажете на коя страна се върти кубът? И така, след като разберете посоката на въртене според вас, вижте какво означава отговора, който сте дали: А…