Можете ли да откриете скритите лица?

Някои художници обичат да си „играят“ със зрителите, които ще оценяват техните произведения. Такъв подход е използвал и Олег Шупляк, който превръща своите картини в оптически илюзии. Может…