Кое е първо – яйцето или кокошката

За да отговорим на този вечен въпрос, трябва да разгледаме филогенетичното дърво на птиците. Вижда се, че птиците (в горния десен ъгъл) са преки потомци на динозаврите. Чрез анализ на тъкани и изследв…