Аерогел – най-лекият материал в света

През 1931 г. светът научава за създаването на първия аерогел. Този материал поразил учените с факта, че бил с рекордно ниска плътност и демонстрирал редица уникални свойства: твърдост, устойчивост на …