facebook
Истината за съвременните отношения от един самотен мъж

Днес срещнах момичето, което обичах преди няколко години. Тя е бременна, има си мъж. При срещата ни се поздравихме, а по-късно й се обадих Когато разговаряхме, треперехме както никога преди. Сълзите п…