За тревожните хора

Унили и депресивни ви правят не обстоятелствата, а вашите мисли. Когато го разберете и приемете, ще започне вашето душевно възстановяване. В крайна сметка в живота ви не се случва нищо ужасно. Трагеди…