Законите на подлостта

Добре известно е, че най-работещият закон на земята, това е законът на подлостта. Ето някои от най-прецакващите закономерности: Съседната опашка винаги се движи по-бързо. Ако нищо друго не помага, про…

Неписаните закони на лошия късмет

Понякога дори свещеник и жертвено агне не могат да те измъкнат от неписаните закони на лошия късмет. А ето някои от най-забавните сред тях: Закон на механика: след като ръцете ви обилно се покрият с г…

8 неща на този свят, с които трябва да се примирим

 Хъката-мъката, трябва да признаем, че искаме или не, някои неща на този свят са константни като многоцветната прическа на Петя Буюклиева… Ето осем такива: Винаги когато се качиш в тролея само з…