8 неща на този свят, с които трябва да се примирим

 Хъката-мъката, трябва да признаем, че искаме или не, някои неща на този свят са константни като многоцветната прическа на Петя Буюклиева… Ето осем такива: Винаги когато се качиш в тролея само з…