Започваме нов живот

Народната мъдрост гласи, че новото е добре забравено старо. Но така ли е? Дайте да разберем. Както кръстите лодката, така и ще плава За нас е свойствено да даваме оценка без значение на събития или хо…

Да започнеш живота си на чисто

Блогър разказва как е решил да започне живота си на чисто: Преди години реших да зарежа стария си живот, да се преместя на ново място и да започна живота си от нулата, на чисто. Така и се случи. За мо…