Made in Перник

Перник може никога да не е бил столица, нито да си има море, но в последните години си спечели статута на един от най-популярните български градове. Спечели го с градския си фолклор, в който перничани…