Защо Петър I давал медал за пиянство

Руският цар Петър I не обичал пияниците, затова през 1714 г. излезнал с решение как да се справи с този проблем: на алкохолиците бил даван… медал. Медал за пиянство. Теглото на тази прекрасна на…