Пътуване във времето: невероятната история на Рудолф Фенц

В центъра на Ню Йорк в автомобилна катастрофа загива човек. Следователите се опитват неуспешно да намерят роднини на загиналия. Събраните доказателства посочват, че това е 30-годишният Рудолф Фенц. И …

Пътуването във времето е реалност

Историята на човечеството показва, че през всички етапи на неговото съществуване се случват огромен брой необясними явления, събития и открития. Тези обстоятелства са довели не само до различни теории…