5 от най-глупавите суеверия

В съвременния свят мнозина са в плен на странни суеверия, за които няма логическа или научна обосновка. Простата истина е, че много от абсурдните предразсъдъци водят началото си оте религията. Тези пр…