Шокиращи социални реклами

С всяка изминала година редовият потребител все по-често се замисля върхи глобалните проблеми. Създателите на тези рекламни постери прекрасно разбират, че острата социална реклама, посветена на съврем…