Исторически снимки, превърнати в мистични гифове

Какво правят дизайнерите в свободното си време? Нямаме идея. Но знаем, че Кевин Уиър например създава необичайни гифове от статични изображения. За основа той взима снимки от онлайн архива на Библиоте…