Дълги географски имена, от които ще ти се оплете езика

В сравнениe с тях вулканът Ейяфятлайокутл ряпа да яде! Хълмът Таумата Тауматауакатангиангакоауауотаматеатурипукакапикимаунгахоронукупокануэнуакитанатаху е хълм в Нова Зеландия с височина от 300 метра …