красавица+

Тя е твърде умна за теб, затова е сама